Tag: Thuật ngữ ngành

[SC] Thuật Ngữ trong Ngành Thực phẩm – Chap 01

Hãy thành thật đi. Bạn là ai? Bạn là Sinh viên, Bạn là Người đọc tin tức hay thậm chí cho dù bạn là ai đi chăng nữa thì cho mình hỏi một câu rằng: Điều gì khiến bạn thích thú để bạn đến với Thực phẩm? Có bao giờ trong một ngày đẹp trời […]

Back To Top